۱.ایها العباس                                                 

۲.لیش تاخر عباس                                         

۳. عباس زمین خورده(ترکی)                              

۴.الوداع                                                        

۵. وینک                                                       

۶.علم اگر ...                                                 

۷.  ابوالفض یه پهلونه                                       

          

حاج منصور ارضی

۱. روضه حضرت عباس             

۲. روضه حضرت عباس               

حاج سعید حدادیان

۱.روضه حضرت عباس             

۲.روضه حضرت عباس             

حاج محمد طاهری

۱.روضه حضرت عباس              

۲.روضه حضرت عباس             

حاج محمود کریمی

۱.روضه حضرت عباس             

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱.روضه حضرت عباس             

۲.روضه حضرت عباس              

۳.روضه حضرت عباس             

 

 

صفحات اصلی آرشیو شده

تمامی حقوق مادی و معنوی " علمدار " برای " نوکر عباس " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم